Admin


Tombo Ati

Ucapan yang muncul dari lisan seseorang yang berhati suci, akan masuk ke dalam hati para pendengarnya. Ucapan itu bak cahaya yang menerangi hati gelap, dan mengikis karat pada…

Continue Reading